Kategoriler
İlginç Bilgiler Merak Edilenler

Kanla Beslenen Bitkiler

Kanla Beslenen Bitki Olduğunu Biliyor Muydunuz Nasıl Keşfedildi?

Tarihte Bosna ve Kosova katliamı sonrasında ortaya çıkan bu durum tüm dünyayı şaşkınlıkta bırakacak derecede tuhaf bir olay üzerine gerçekleşmiştir. O güne kadar herkes bitkilerin sadece su ve topraktan aldığı mineraller ile beslendiğini zannederken o gün fark edilmiştir ki kanla beslenen bir bitki ortaya çıkmıştır. Bu bitki yalnızca mezarlar üzerinde açan ölüm çiçeği ismini almıştır. Peki, bu olay nasıl gerçekleşmiştir. Bosna ve Kosova katliamı sırasında 312 bin insan hayatını kaybetmiştir ve bu olayların üstünün kapatılması için 300 tane toplu mezar açılmıştır. Ölüler bu mezarlara koyulduktan bir süre sonra araştırmacılar bir mavi kelebeğin yalnızca tek bir çiçeğin üzerine konduğunu tespit etmişlerdir. Daha sonra bu çiçeği araştırmaya başlayan bilim insanları bu çiçeğin nasıl beslendiğini tespit etmeye çalışırken çiçeğin açtığı her yerde toplu mezarlar bulmuşlardır.

Asıl ilginç olan ise mezarların çok derin bir şekilde kazılması ve bulundukları bölgenin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması sonrası burada bu çiçeğin çıkıp fark edilmesi olmuştur. Eğer bu çiçek çıkmasaydı yapılan katliam belki dünyanın sonuna kadar gizli kalacak ve cesetler bulunamayacaktı. Araştırmacıların verdikleri röportajlarda ise çoğu mezarın içinde bubi tuzaklarının olduğu ve araştırmacıları yanlış yollara saptırmak için bir çok değişik teknikler denendiğidir. Dünya üzerinde son yıllarda gelmiş geçmiş en büyük olaylardan birisi aynı zamanda en bilinmeyen olaylardan birisi olarak dikkat çekiyor ölüm çiçekleri ve mavi kelebekler olayı.

Kategoriler
İlginç Bilgiler Merak Edilenler

Dünya Nasıl Oluştu?

Bilim adamları evrenin oluşumu hakkında yüzyıllardır çok farklı teoriler ortaya atmıştır ve bu teorileri bilimsel kanıtlarla açıklamaya çalışmışlardır. Fakat dünyanın nasıl oluştuğu konusu çok geniş ve üzerinde yapılan araştırmaların oldukça büyük kanıtlarla doğrulanması gerektiği için hayli zor olmuştur. Bu görüşlerden ilk ortaya atılanı ise Newton’un Evrenin hareketsiz ve başlangıcı olmayan bir şey olmasıdır. Newtonun görüşüne göre evren ezelden beri vardır ve sonsuza kadar var olacak ve bu halini koruyacaktır. İkinci görüş ise günümüzde birçok bilim adamı tarafından kabul görmüş ve açılanması için araştırmalar yapılan bir görüştür. Bu görüş itibariyle evrenin bir başlangıcı vardır.

Çünkü astronomideki buluşlar evrenin sürekli değiştiğinin ve genişlediğinin göstergesi olduğunu kanıtlamaktadır. “Eğer evren sürekli genişliyorsa, evrendeki gök cisimlerinin geçmişte birbirlerine daha yakın olmaları yani evrenin daha sıkışık olması gerekir.” Teorisinden yola çıkan Belçikalı bilim insanı Georges Lemaitre (JorjLometr) 1927 yılında “Büyük Patlama Teorisi”ortaya koymuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir.Büyük patlama teorisi;BigBang olarak bilinir ve bundan 15 milyar yıl önce meydana gelen bu patlamayla oluşmaya başlamıştır. Patlamanın başlamasından sonraki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri meydana gelmeye başlamıştır. Fakat patlamanın nasıl olduğu ve bu patlamaya neyin sebep olduğu henüz açıklanamamıştır.

Kategoriler
Merak Edilenler

Çayı Kim Buldu?

Çay Nasıl Bulundu?

çayÇay hayatımızda artık su kadar önemli bir yere sahip olan içeceklerden bir tanesi olmuştur. İş yerlerinden tutun da okullarda günlük hayatta her yerde çay tüketilmektedir insanlar tarafından. Fakat hiç kimse çay acaba nasıl bulundu, kim buldu, nasıl bu hale geldi? Sorularına yanıt aramamaktadır. Araştırmalara göre bilim insanları çayın milattan önce 2737 yılında büyük Çin İmparatoru ShenNung tarafından tesadüfen bulunduğunu öne sürmektedir. ShenNung bir gün bahçede çalılıkların arasında su kaynatırken çalılıklardan birkaç yaprağın kaynayan suyun içine düşüp yaprakların değişik bir hal aldığını ve etrafa güzel bir koku yaydığını görmüştür. Daha sonra oluşan bu karışımın tadına bakan ShenNung bu maddenin susuzluğu bastırdığını, uykuyu açtığını ve harareti dindirdiğini tespit etmiştir.

Çay ismi de Çincedeki “ça”dan geliyor. Benzer şekilde çaya Ruslar “chay” Araplar “shaye” Japonlar ‘cha’ diyorlar. Çayın eskiden o kadar değerli olduğunu kanıtlayan bulgular var ki çay balyalarının para yerine geçtiğini ve üzerinden ticaret yapıldığını söylüyorlar. Çay daha sonra tüm dünyaya yayılmış ve Avrupaya 1610 yılında giriş yapabilmiştir. Avrupa’ya ilk girdiği yıllarda doktorlar ve eczaneler çayı romatizma ağrılarını giderir, halsizliği ortadan kaldırır, ateş düşürücü gibi birçok hastalığı engelleyici bir ilaç olarak tanıtmışlardır. Günümüzde ise çay tüm dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olarak bilinmektedir.

Kategoriler
İlginç Bilgiler Merak Edilenler

İnternet Nasıl İcat Edildi ?

İnterneti Kim Buldu?

internetİnternet günümüz çağında insanların iletişimini sağlayan en modern araç olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. İnternetin icadı ise Amerikalı bir mühendisin yaptığı çalışmayla başlamıştır. Dr. VintonCerf doğuştan işitme engelli olan eşinin dış dünya ile iletişim kurabilmesi için bilgisayarlar arasındaki veri transferini bir temele oturtmaya çalışmış ve bunu başarmıştır. O dönemde nükleer savaş sırasında zarar gören bilgisayar verilerinin kurtarılmasını amaçlayan Amerikan Ordusu tarafından 1969 yılında Arpanet isimli yerel bir ağ kurulmuştur. Bu sistem tamamen güvenlik amaçlı bir ağ olduğu için hem geniş hem de çok dar bir yerel ağı kapsamakta sınırlarını aşamamaktaydı. Cerf araştırmalarında bu sistemden ilham alarak eşinin daha da geniş bir kitle ile iletişime geçebilmesini sağlamak amacıyla bu sistemi yaymaya başladı.

Cerf’in geliştirdiği bu sistemi gören bilim adamları ise 1970’li yıllarda bu sistemi iyice geliştirip TCP/İP’yi ortaya çıkarmışlardır. Bu sistemin iyice yayılıp herkes tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte internet olgusu oluşmaya başladı ve tüm dünyaya yayıldı kısa süre içerisinde. Asıl amacın iki üs arasındaki bilgisayarlar arasındaki iletişimi ve güvenliği sağlamak olduğunu ileri süren ARPAnet geliştiricileri daha sonra mail, web, html gibi birçok kavramın oluşmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Daha sonra üniversitelerde kullanılmak üzere NSFnet dediğimiz bir ağ oluşturulmuş ve üniversitelere yayılmıştır. Bu ağ ise bugünkü internetin omurgasını yani yapı taşını oluşturmuştur.

Kategoriler
İlginç Bilgiler Merak Edilenler

Elektriği Kim Buldu?

Elektiğin Mucidi Kimdir?

N.TeslaElektrik çok eski çağlardan günümüze kadar bulunuşunun kim tarafından olduğu resmiyette kanıtlanamamış bir buluş olarak bilinmektedir. Elektriği bulanların Faraday, Nikola Tesla ve Edison olarak görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Bir görüşe göre elektriği bulan ve alt yapıyı hazırlayan Nikola Tesla üzerine konup ampulü icat eden ise Edison olarak görülmektedir. Daha öncesine bakacak olursak milattan önce elektrik balığının bulunuşuna kadar dayanan bu olgu Antik Yunan’da Milet’litales ise M.Ö. 600 lerde kumaşa sürtülen kehribarın iplik ve saman çöpünü çektiğinden bahsetmiştir. Thales, doğal mıknatısın sürtünmeye gerek kalmadan demiri çektiğini de söylemiştir. 1600 yılında ise bu konuyla ilgili ilk deneyi yapan I. Elizabeth’in doktoru William Gilbert bu konu üzerine bir kitap yazmıştır.

Kitabında bal mumu, kehribar, kükürt ve cam gibi maddelerin kumaşa sürtülünce hangi maddeleri çektiğini ve ittiğini açıklamıştır. Gilbert, sürtünmeyle oluşan çekim gücüne “electricity” adını vermişti. Kehribarın latince adı olan “elektra” kelimesinden, “electricity” kelimesini türeterek elektriğin isim babası olarak anılmıştır. Daha sonra da elektriğin kaynağını ve nasıl geliştiğini açıklamaya çalışan birçok isim olmuştur. Benjamin Franklin bunu uçurtmayla açıklamaya çalışmıştır, daha sonra elektrik ile mıknatısın bir ilgisi olup olmadığını açıklamaya çalışan Danimarkalı fizik profesörü HansOersted’dir. Somut olarak Elektriğin bulunuşu konusunda en büyük adımı atan ise MichealFaraday olmuştur. Faraday teldeki elektriğin işlevini araştırmıştır. 1821’de elektrik motorunu ve 1931’de ise elektrik jeneratörünü icat etti.

 

Kategoriler
Merak Edilenler

İllerimiz ve Plakaları

İllere Göre Plakalar

plaka-kodlariplaka-kodlariplaka-kodlariHer varlığın ve her şeyin özel bir görüntüsü vardır. Trafik içerisinde motorlu araçların kimliğinin oluşmasındaki ana etkende plakalardır. Hareket halinde tüm araçların trafik denetimini yapabilmek için plakalar hayati öneme sahiptir. Tescil plakası adı verilen bu plakalar aracın hem önünde, hem de arkasında belirli boyutlarda takılmalıdır. Plakalardaki özel kabartmalar ile mobese görüntü alabilmekte ve hangi plakanın ihlal yaptığını görmenizi sağlayabilmektedir. Bu sebeple trafik içerisinde plakasız araç kullanmak suçtur. Ülkemizde her ilimizin ayrı plakası bulunmaktadır.

Kategoriler
İlginç Bilgiler Merak Edilenler

Güneşin Sıcaklığı

Güneşin Sıcaklığı Kaç Derece?

Güneş Dünya’ya en yakın olan yıldızdır. Evrende Güneş’ten daha büyük yıldızlar bulunmaktadır. Bu yıldızlar sönmüş bile olsa ışığının bize yıllar sonra görüneceğinden ötürü onları varmış gibi görebiliriz. Güneş dolayısı ile gökyüzünde çoğu ışımayı görememekteyiz. Güneş Dünya’ya yakın olduğu için önem kazanmıştır. Henüz kendini tamamlamamış yıldız olarak bilinen Güneş’in yarı ömrünü tamamladığı ve 5 milyar yıl sonra söneceği söylenmektedir. Dünya’nın 109 katı büyüklüğündeki bu yıldız Güneş Sistemini oluşturur. Adını verdiği bu sistemde çekimi sayesinde gezegenleri etrafında tutar.

Güneş’in yüzeyindeki sıcaklık 5500 derece civarındadır. Merkez sıcaklığı ise şok edici şekilde 15 milyon dereceden daha yüksektir. Dünyamıza uzaklığı, Dünya’nın çapının 215 katı kadardır. Kütlesi Dünya’nın 330.000 katı olduğu gibi tüm gezegenlerin 743 katıdır. Güneş sisteminin ve Dünya’nın enerji kaynağıdır. Güneş’in büyüklüğü, Dünya’ya olan uzaklığı ve reaksiyonları çok ince hesaplarla yapılmış gibidir. Dünya’nın hem kendi etrafında dönmesi, hem güneş etrafında dönmesi hem de Ay’ın Dünya etrafında dönmesi ile sürekli aynı çekim kuvvetleri korunmaktadır. 150 milyonluk bir uzaklık ile Dünya’nın var olmasına ve devam etmesine olanak sağlayan Güneş, Dünya’ya daha da yakınlaşmış olsaydı hayat belirtilerimiz sona ererdi. Aynı zamanda Güneş biraz uzaklaşmış olsa Dünya’daki yaşam belirtisi biterdi. Şuanki teknoloji ile ulaşamadığımız bu Güneş’in yüzeyinde yaşamak ise imkansızdır. Çekirdeğindeki hidrojenin helyuma dönüşmesi ile oluşan sıcaklık 15 milyon K (kelvin) ile ifade edilebilir.