Ankara Neden Başkent Seçildi?

Ülkemizin kurulmuş olduğu coğrafya üzerinde yüzyıllar önce birçok imparatorluk ve devlet kurulmuştur. Bu devletlerin başkentleri genelde İstanbul olmakla birlikte farklılık göstermiştir. Cumhuriyet kurulmadan önce başkent seçilen Ankara’nın ise bu konuda çok farklı konulardan yola çıkılarak başkent seçildiğini söyleyenler var günümüzde.  Bu konuda en sağlam kaynak ise Atatürk’ün Ankara hakkında başkent olduktan sonra söyledikleri olarak bilinmektedir. Atatürk, Ankara’yı başkent yapmasının sebebi olarak bu bölgenin Anadolu topraklarına hakim bir coğrafyada bulunması ve yurdun her kesiminden o dönemde haber alınıp verilebilecek bir konumda olmasından kaynaklandığını söylemektedir. Fakat en tuhaf olanı ise Atatürk şöyle açıklamıştır;  Ben Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.” Bu sözler ile Atatürk’ün Türk devletinin nasıl bir gücü olduğunu ve yapabilecekleri ile en olmaz dedirten şeyleri olabilecek konuma getirdiğine inanıp Ankara’yı başkent yaptığını çıkarmak zor olmasa gerek. Ankara o zamanlar kırsal bir yerleşimdi ve batı ülkeleri oraya elçi gönderemeyeceklerini açıklamışlardı. Fakat zamanla Ankara Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi olmuştur. Ankara’nın başkent seçilmesi konusunda en sağlam bilgiler bu şekilde gün ışığına çıkmıştır.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın