CV Nasıl Olmalıdır? CV Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekilen Adımlar

Bir cvde olması gereken en önemli kısımlar; kişisel bilgiler (ad, soyad, doğrum tarihi, medeni durum vb.), eğitim bilgileri (mezun olunan okullar, mezuniyet yılları ve mezuniyet notları), iş deneyimleri (staj yapılan ve çalışılan yerler, bunların isimleri ve çalışma tarihleri, yapılan işin detaylandırılarak anlatılması), fotoğraf ve referanslar kısmıdır. İlk üç bölüm bir cvnin olmazsa olmazıdır, yani cv nasıl olmalıdır sorusuna verilen cevaptır aynı zamanda. Bunun yanında bir cvde başvuran kişinin ciddi ve profesyonel bir fotoğrafının yer alması elbette o cvye cazibe katacaktır. İçinde fotoğraf barındırmayan cvlere oranla fotoğraflı cvlerin daha göz çarpar olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

CV nasıl olmalıdır sorusunun başka bir cevabı da referanslar kısmının mutlaka yer almasıdır. Bu size iş hayatında olumlu bir görüş sağlar, ne kadar beğenildiğinizi ve takdir edildiğinizi kanıtlar. CV nasıl olmalıdır sorusuna verilebilecek en temel cevapları verdik, tabi ki bu cevapları çoğaltmak mümkündür. Bu sorunun cevabı kişilere ve kurumlara göre değişse de bahsettiğimiz temel bölümler her cvnin vazgeçilmezi olarak kalacaktır.

CV Nasıl Olmalıdır? CV Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekilen Adımlar

 

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın