Dünya Nasıl Oluştu?

Bilim adamları evrenin oluşumu hakkında yüzyıllardır çok farklı teoriler ortaya atmıştır ve bu teorileri bilimsel kanıtlarla açıklamaya çalışmışlardır. Fakat dünyanın nasıl oluştuğu konusu çok geniş ve üzerinde yapılan araştırmaların oldukça büyük kanıtlarla doğrulanması gerektiği için hayli zor olmuştur. Bu görüşlerden ilk ortaya atılanı ise Newton’un Evrenin hareketsiz ve başlangıcı olmayan bir şey olmasıdır. Newtonun görüşüne göre evren ezelden beri vardır ve sonsuza kadar var olacak ve bu halini koruyacaktır. İkinci görüş ise günümüzde birçok bilim adamı tarafından kabul görmüş ve açılanması için araştırmalar yapılan bir görüştür. Bu görüş itibariyle evrenin bir başlangıcı vardır.

Çünkü astronomideki buluşlar evrenin sürekli değiştiğinin ve genişlediğinin göstergesi olduğunu kanıtlamaktadır. “Eğer evren sürekli genişliyorsa, evrendeki gök cisimlerinin geçmişte birbirlerine daha yakın olmaları yani evrenin daha sıkışık olması gerekir.” Teorisinden yola çıkan Belçikalı bilim insanı Georges Lemaitre (JorjLometr) 1927 yılında “Büyük Patlama Teorisi”ortaya koymuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir.Büyük patlama teorisi;BigBang olarak bilinir ve bundan 15 milyar yıl önce meydana gelen bu patlamayla oluşmaya başlamıştır. Patlamanın başlamasından sonraki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri meydana gelmeye başlamıştır. Fakat patlamanın nasıl olduğu ve bu patlamaya neyin sebep olduğu henüz açıklanamamıştır.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın