İndigo Çocukları Kimlere Denir

İndigo Çocuklarıİndigo çocukları kavramı ülkemizde 1970’li yıllardan sonra dünyaya gelen bireysel farklılıkları diğer çocuklara oranla daha fazla olan çocuklara söylenmektedir. Küçük gruplar halinde dünyaya gelen indigo çocukları oldukça farklı düşünce yapısına sahip insanlar olarak dikkat çekmektedirler. Bu anlamda normal çocukların yaptıklarını yaparlar her çocuk gibi oyun oynamak, küsmek, öfkelenmek onların da yaptıkları şeylerdir. Fakat bunları diğer çocuklardan farklı şekilde tepkilerle yansıtmaktadırlar. Dünyaya bir dizi hücresel talimatla geldiği düşünülen indigo çocukları asla çocuk gibi hissetmezler. Çocukların yaptıklarını yaparlar fakat bir yetişkin gibi olgun davranışlar sergilemektedirler. Bazen çocukça davranışlar da sergileyebilmektedirler öfkeli, yaramaz ve cinselliğe erken başlamış hazır cevap çocuklar olmaktadırlar. Bu çocukların çok zeki olduğu yönünde veya zekalarını doğuştan aldıkları kodlar ile geliştirdiklerine inanılmaktadır. Bu konuda birçok araştırmacı bu ikilem arasında kalmıştır. Kültür ve diğer alanlardan etkilenen bilgiler aldıklarında bunları bildiklerini dile getirirler sürekli. İndigo çocuklarının bir diğer özelliği ise bu çocukların yüksek sezgi gücüne sahip olmalarıdır. Çünkü birçok durumu önceden sezip karşılarındakinin ne düşündüğünü çözebilmektedirler. Çok sık ben bu anı daha önce yaşamıştım hissi olan dejavuyu yaşamaktadırlar. Bu çocuklar doğuştan Liderlik özelliğine sahip olarak dünyaya gelmiştir ve her ortamda kendilerini belli ederler. Genellikle iyi aile düzenine ve ebeveynlere sahip olmayan bu çocuklar için aile hep sorun olmuştur.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın