İnsanlar Gerçekten Maymundan Mı Geliyor?

Yıllar öncesinden Darwin tarafından ortaya atılmış olan Evrim Teorisine göre bazı gruplar insanların maymundan geldiğine inanışı görülmektedir. Bu inanışa göre insanlar yüzyıllar önce maymunun evrimsel süreçlerdeki fiziksel ve biyolojik değişmeleri sonucu günümüzdeki halini almıştır. Fakat gerçekte kanıtlanabilmiş bir sonuç ortaya konmamıştır. İnsanların maymunların soyundan geldiği veya maymunların insan soyundan gelip daha sonra bu halde kaldıklarını söyleyen birçok bulgu olmuştur. Maymunlar fizyolojik ve biyolojik yapıları itibariyle insana en çok benzeyen canlılar olarak varlık göstermişlerdir yüzyıllardan bu yana. Maymunların kafatasları, gözleri, kulakları ve diğer vücut organlarının insanlarla aynı veya benzer yapıda olduğunu kanıtlayan bilim adamları Darwin’in evrim teorisini desteklemişlerdir. Bu teoriye karşı oluşturulan bir diğer antitez ise “Madem insan maymundan geliyor, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor?”  sorusundan yola çıkılarak evrim teorisini çürütmek isteyen ve yeni bulgular ortaya koyan bilim insanları tarafından araştırılmıştır.

Evrimsel sürece göre bir canlı belli zaman dilimleri içerisinde biyolojik ve fiziksel olarak değişim gösteriyorsa bu değişim sürekli tekrar eder ve hiçbir şekilde durmaz. Fakat insandan maymuna dönüştükten sonra bu evrim neden tam tersine gitmiyor? Maymunlar neden insana dönüşmüyor ve bu süreç neden biyolojik ve fiziksel olarak devam etmiyor sorusunu akla getiriyor. Böylelikle bu ikilemler arasında kalan insanoğlu insanın maymundan gelip gelmediğini açıklama konusunda bulgular elde etse de henüz bilim bu durumu kesin olarak kanıtlayamamıştır.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın