İnternet Nasıl İcat Edildi ?

İnterneti Kim Buldu?

internetİnternet günümüz çağında insanların iletişimini sağlayan en modern araç olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. İnternetin icadı ise Amerikalı bir mühendisin yaptığı çalışmayla başlamıştır. Dr. VintonCerf doğuştan işitme engelli olan eşinin dış dünya ile iletişim kurabilmesi için bilgisayarlar arasındaki veri transferini bir temele oturtmaya çalışmış ve bunu başarmıştır. O dönemde nükleer savaş sırasında zarar gören bilgisayar verilerinin kurtarılmasını amaçlayan Amerikan Ordusu tarafından 1969 yılında Arpanet isimli yerel bir ağ kurulmuştur. Bu sistem tamamen güvenlik amaçlı bir ağ olduğu için hem geniş hem de çok dar bir yerel ağı kapsamakta sınırlarını aşamamaktaydı. Cerf araştırmalarında bu sistemden ilham alarak eşinin daha da geniş bir kitle ile iletişime geçebilmesini sağlamak amacıyla bu sistemi yaymaya başladı.

Cerf’in geliştirdiği bu sistemi gören bilim adamları ise 1970’li yıllarda bu sistemi iyice geliştirip TCP/İP’yi ortaya çıkarmışlardır. Bu sistemin iyice yayılıp herkes tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte internet olgusu oluşmaya başladı ve tüm dünyaya yayıldı kısa süre içerisinde. Asıl amacın iki üs arasındaki bilgisayarlar arasındaki iletişimi ve güvenliği sağlamak olduğunu ileri süren ARPAnet geliştiricileri daha sonra mail, web, html gibi birçok kavramın oluşmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Daha sonra üniversitelerde kullanılmak üzere NSFnet dediğimiz bir ağ oluşturulmuş ve üniversitelere yayılmıştır. Bu ağ ise bugünkü internetin omurgasını yani yapı taşını oluşturmuştur.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın