İzmir’in Tarihi

İzmirİzmir Türkiye ve dünya Tarihi’nde önemli yere sahip olan şehirlerden birisi olarak bilinmektedir. İzmir tarihi milattan önce birçok uygarlığın kurulup yıkıldığı dönemlere kadar dayanmaktadır. Bilinen en eski uygarlık İzmir’de milattan önce 3000’lü yıllara uzanmaktadır. İlk İzmirliler, Luvvi veya Lelej denilen bir kavim tarafından şehirlerini Bayraklı mevkiinde kurmuşlardır. Bu bölgede kurulan şehir en eski ve en güzel yerleşim planına sahip olan şehirlerden birisi olarak bilinmektedir. Milattan önce 5. Yüzyıl’a baktığımızda ise İzmir ve çevresine Hititli amazon kadınların hakim olduğunu görebiliriz.

Hitit egemenliği bu bölgeden dağıldıktan sonra ise İzmir sırasıyla; İyonya, Frigya ve Lidya gibi uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Milattan önce 334’de Makedonya Kralı Büyük İskender’in İzmir’i fethetmesi üzerine İzmir Makedonya’nın himayesi altına girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altına giren İzmir en parlak dönemini bu süreçte yaşamıştır. Daha sonra Roma’nın ikiye bölünmesi ile birlikte Bizans İmparatorluğu himayesine giren İzmir bu dönemde birçok kültürel mirasa sahip olmuştur. 1081’de ilk denizcilerden birisi olan Çaka Bey’in İzmir’i almasıyla birlikte İzmir ilk defa Türklerin egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Haçlılar ile egemenlik mücadelesi verilen bir savaş sonucunda Umur Bey ölmüştür.

Bu savaştan sonra İzmir; Gavur ve Müslüman İzmir olarak ikiye bölünmüştür. Kurtuluş savaşı sırasında İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. 15 Mayıs 1919 yılında İzmir’de direnişi başlatan ilk isim Gazeteci Hasan Tahsin olmuştur. 9 Eylül’e kadar devam eden bu mücadele sonrasında İzmir tamamen Türk şehri olmuştur.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın