İstanbul’un Tarihi

istanbulİstanbul’un tarihi 300 bin yıl önceye dayanmaktadır. Küçük çekmece gölü çevresinde yapılan kazılar sonucunda burada insan hayatına ait izlere rastlanmıştır. İstanbul’un Türk ve Dünya Tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğu kaçınılmazdır. Küçük uygarlıklardan büyük imparatorluklara kadar ev sahipliği yapan İstanbul ülkemizin en büyük şehridir. Bugünkü İstanbul’un temelleri ise milattan önce 7. Yüzyılda atılmıştır. İmparator Kostantin tarafından fethedilen İstanbul milattan sonra 4. Yüzyılda başkent olmuştur.

Kostantin ise İstanbul’a Kostantinapolis ismini vermiştir. Bizans ve Osmanlı egemenliğine yıllarca ev sahipliği yapan İstanbul Kostantin döneminde Hristiyanlığın merkezi haline gelen bir şehir olmuştur. İstanbul’un kuşatılması ve fetih çalışmaları günümüzdeki araştırmalarla birlikte 32’ye çıkmıştır. İstanbul milattan önce ve sonra birçok uygarlık, imparatorluk tarafından kuşatılmıştır. Avarlar, İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluklarından birisi olarak bilinmektedir. Roma imparatorluğu döneminde 71 yıl boyunca bu imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’da bu döneme ait birçok kültürel miras ve eser bulunmuştur. İstanbul’un ilk başkentliğini yapan imparatorluk ise Bizans imparatorluğudur.

Milattan önce 660 ve milattan sonra 324 yılları arasında Bizans’ın egemen olduğu İstanbul en parlak dönemlerini bu süreçte yaşamıştır. İstanbul’u şekillendiren de Bizanslılar olmuştur. Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline getirmişlerdir. 1453 yılında ise birçok Türk tarafından kuşatılıp alınamayan İstanbul, Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bu dönemden sonra başkent olan İstanbul 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla başkentlik vasfını yitirmiştir.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın