Göz Bebeği Neden Büyür?

Göz bebeği, doğuştan gelen bir reflekse sahiptir. Büyüme ve küçülme gibi reflekslerdir. Bu refleks ile insanın göz bebeği fazla ışığa maruz kaldığında büyür ve ışık azaldıkça küçülür. Göz bebeğinin büyüyüp küçülme hareketini yapan kısma ise iris ismi verilmektedir. İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği ismi verilir. İrisin fonksiyonu ise göze gelen ışığa göre göz bebeğini büyültüp küçültmektir.

Göz Bebeği büyümesiAydınlık bir ortama bir anda girdiğinizde gözleriniz çok fazla ışığa maruz kalır ve iristeki kas lifleri devreye girerek göz bebeğinin daralmasını sağlar. Güneşe çıktığımız zaman ise göz bebeğimiz çok hızlı bir şekilde daralacaktır. Gözlerimizi kısmak zorunda kalmamız gerekir doğru görebilmemiz için. Daha sonra iris göz bebeğini güneşe göre ayarlar ve doğru görebiliriz.

Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi maruz kaldığımız ışık miktarına bağlı olsa da aynı zamanda baktığımız bir nesnenin yakınlığına ve uzaklığına da bağlıdır. Yakın bir objeye bakarken göz bebeği net görebilmemiz için küçülür. Uzaktaki bir objeyi ise daha net ve geniş açıda görebilmemiz için göz bebeğimiz büyüyecektir.

Makeleyi Değerlendir

Yorum yapın